Category Archives: وبلاگ

سکه یادبود

سکه یادبود،به سکه هایی گفته می شود که برای گردش عمومی ضرب نمی شوند ولی ارز قانونی هستند. این سکه ها یاد آور جنبه های مهم تاریخی،فرهنگی،سیاسی و مذهبی هستند،همیشه به افتخار رویداد های خاص در هر کشور طراحی و ضرب میشوند. به تعداد مشخص و مدت محدود عرضه می شوند، منشا سکه یادبود مدرن […]