سکه های یاد بود

محصول سفارشی

طلا و جواهر

         Hay Arts

فرهنگ هر قوم و ملیتی بیانگر هویت و قدمت آن در اعصار گذشته میباشد و بر همگان است تا آن ها را شناخته و مرزها را بدون بعد سفر کند.1376 های آرتس کار خود را با طراحی سکه یادبود و مدال یادبود شروع کرد، و در همان سال موفق به تولید سکه یادبود و مدال یادبود به روش سنتی شد. با گذشت زمان و با بهره گیری از دانش روز در زمینه تولید سکه یادبود و ضرب سکه یادبود به روش طراحی محصول و ساخت محصول تحولی در زمینه ساخت سکه یادبود و مدال یادبود به وجود بیاورد که نمونه های طراحی و ساخته شده گواه این است . طراحی ایده  به همراه نمادهای خاص و ترکیب با هنر مدرن، مطابق با سلیقه و درخواست مشتری جزء اهداف تیم ما میباشد.