معرفی شرکت

شرکت طلا و جواهرسازی
فرهادیان در سال 1334فعالیت خود را در زمینه ساخت و فروش محصولات طلا و جواهر آغاز
کرد.خلق محصولات این شرکت در دو بخش مد و صنعت به دلیل ظرافت در طراحی و دقت در
تولید، شهره خاص و عام گردید.در زمینه مد، طراحی ها ترکیبی از اصالت، تمدن و فرهنگ
همراه با تلفیقی از هنر مدرن میباشد.در زمینه صنعت، همراه با به روز شدن تکنولوژی
و دستگاههای جدید، این شرکت، حرفه سنتی را ارتقاء داده و با جدیدترین، مدرن ترین و
پیشرفته ترین ابزار در زمینه طراحی و ساخت خود را وقف مشتریان ارزشمند، در سراسر
کشور کرده است

  1376 های آرتس کار خود را با طراحی سکه یادبود و مدال یادبود شروع کرد، و در همان سال موفق به تولید سکه یادبود و مدال یادبود به روش سنتی شد. با گذشت زمان و با بهره گیری از دانش روز در زمینه تولید سکه یادبود و ضرب سکه یادبود به روش طراحی محصول و ساخت محصول تحولی در این زمینه به وجود بیاورد که نمونه های طراحی و ساخته شده گواه این است